diumenge, 7 d’octubre del 2007

Avingudes torrencials a Tivissa

Tivissa es troba a la part nord de la Serra de Tivissa i on tenen les capçaleres els barrancs de La Fotx i de Sant Blai .


El Barranc de la Fotx

El barranc de la Fotx, al seu pas per la zona més externa del nucli (Passeig de La Fotx) presenta un endegament consistent en un tub d'uns nou-cents metres de longitud i amb un diàmetre d'uns 180 cm. En aquest punt el barranc presenta una conca de recepció d'aproximadament un quilòmetre quadrat i el pendent fins aquest punt és molt elevat.

Aquest fet implica que les avingudes torrencials d'aquest barranc es presentin en un temps molt baix (temps de concentració). El cabal màxim d'avinguda per a un període de 500 anys ha estat calculat en uns 36 m3/s i per tant aquest és el cabal que hauria de poder endegar el tub existent.
Durant els anys 1967, 1969 i 1971 aquest barranc va presentar avingudes torrencials les quals van sortir de mare i van anegar tots els terrenys poc elevats respecte la llera d'aquest barranc.

Les pluges que van provocar l'avinguda durant aquest anys van ser les següents:

Any 1967: 19 i 20 de Novembre i van caure 164 i 167 l/m2 respectivament
Any 1969: 19 i 20 d'Octubre i van caure 106 i 90.5 l/m2 respectivamen
Any 1971: 19 i 21 de Setembre i van caure 146 i 176 l/m2 respectivament

Aquestes avingudes torrencials van ser, sobretot la de l'any 1971, destructives. Totes tres presenten la característica que durant un període de dos a tres dies van caure una quantitat molt elevada de litres. La primera pluja actua com agent de saturació del sòl i fa reduir el coeficient d'infiltració del terreny. La segona pluja, donat que el terreny es troba saturat d'aigua, presenta un escorrentiu superficial molt elevat i per tant gran part de l'aigua precipitada drenarà directament al barranc. Aquest fet explicaria les avingudes extraordinàries d'aquest barranc.


Imatge de l'avinguda torrencial de l'any 1967

El Barranc de Sant Blai

Aquest barranc se situa a la zona oest del nucli de Tivissa i no l'afecta directament. El punt més significatiu, en aquesta zona de capçalera, es troba en l'anomenat Salt de Sant Blai (d'uns 30 metres aproximadament). En aquest punt la conca de recepció del barranc és d'uns dos quilòmetres quadrats i per tant el cabals associat per a un període de retorn de 500 anys seria gairebé el doble del de La Fotx (uns 60 m3/s). Les avingudes torrencials del barranc de Sant Blai en aquest punt afecten al camí d'accés a l'ermita de Sant Blai i aigues avall al pont de la zona de Padrells (que ja se'l va endur) i al camí d'accés als Caus, Jumanos i Maula.

Imatge de l'avinguda torrencial de l'any 1968