dimarts, 15 de gener del 2008

TECTÒNICA ACTIVA A TIVISSA?

La zona de Tivissa es troba representada per materials Triàsics i Juràssics. La zona de contacte entre aquests materials presenta una tectònica molt complicada i representada per encavalcaments, plecs tombats, etc...els quals es produeixen, generalment, en les argiles Triàsiques del Muschelkalk Mitjà i posen en contacte materials Triàsics i Cretacis, tal com passa en la zona nord i nord -est del nucli de Tivissa (Els Serverals, Les Moles,etc.)

Aquests encavalcaments afavoreixen l’aparició de fenòmens de tectònica activa o neotectònica, tal com es va posar de manifest durant el terratrèmol de l’any 1845 a la zona de Tivissa i amb epicentre a la partida d’El Manou (al sud-est del nucli de Tivissa). D’aquest moviment tectònic encara son visibles alguns col·lapses de terreny, anomenats aquí solcides.


Vista d'una part de les Solcides d'El Manou

A la zona del salt de Sant Blai es poden observar evidències sobre moviments tectònics recents, des del punt de vista geològic, i que per tant corrobararien en la existència de fenòmens neotectònics a la zona de Tivissa.
Més evidències són:

- L'edat d'alguns líquens de la zona de Sant Blai pateixen un salt molt brusc d'edat en molt poca distància,
- S'intueix l'antic salt de Sant Blai en una zona on actualment no està,

- Existeix història rural sobre un moviment molt brusc a la zona de Sant Blai,

- Anteriorment a la zona de Sant Blai només s'hi podia accedir per la zona d'El Grau. Actualment hi ha un pas pel propi salt (zona de trencament?),

- Hi ha un bloc caigut de grans dimensions el qual podria ser conseqüència del mateix moviment (es pot comprobar amb l'edat dels líquens),Zona del Salt de Sant Blai (el bloc calcari inferior es troba desplaçat respecte la resta)

Per aquestes evidències, i a l'espera de nous estudis, es podria gairebé assegurar que la zona de Tivissa es troba afectada per tectònica recent o neotectònica.