divendres, 6 de juliol del 2007

Mapa de riscos geològics i geotècnics del nucli de Tivissa
En el nucli de Tivissa s'han pogut cartografiar diferents riscos geològics i geotècnics, dels quals els més importants són:

Riscos geotècnics

Existència d'argiles i margues de propietats expansives i plàstiques i amb sulfats agressius al formigó (color negre). Les zones afectades per aquest risc geotècnic són: zona de la Societat, zona del Coto-Coto, zona de Magarells, Padrells, Maula, la Roja, els Serverals i les Sirgues.

Existència de nivells tous a molt tous (color verd). Aquests nivells s'han detectat a profunditats molt superficials i per sota del quaternari. Solen ser llims marró amb un grau elevat d'humitat i baixes característiques geotècniques. Les zones on es poden detectat aquests nivells més tous són: nucli no emmurallat de Tivissa excepte la zona de la Societat. Aquests nivells colmaten el substrat d'argiles de part del nucli i per tant podrien actuar com aqüífers penjats i efimers durant èpoques de precipitacions abundants.

La resta del nucli (color blau cel) presenta pocs problemes geotècnics degut a que es troba assentat sobre calcàries.

Riscos geològics

Caiguda de blocs (color marró). Les zones afectades per aquesta caiguda de blocs són: pujada de la Llena i zona nord del nucli de Tivissa (est del Passeig de la Roja). Aquestes caigudes de blocs son degudes, en part, per l'estructura geològica de les calcàries de Tivissa.

Esllavissades (color roig). Les zones afectades són: Marça de dalt, carrer Magarells i extrem oest del carrer Padrells, passeig de la Roja, els Serverals i Les Sirgues. Totes les esllavissades cartografiades es troben s'activen periòdicament i en funció de la climatologia local (pluges).

Avingudes (color blau). Les zones afectades són: barranc de la Fotx, barranc d'El Freginal, barranc de Sant Blai - Padrells. Aquests barrancs s'activen de forma puntual i amb pluges intenses i de curta durada. El barranc de la Fotx presenta un endegament d'uns nou-cents metres mentre que la resta no presenten cap tipus de protecció. Es pot observar com la zona del camp de Futbol (carrer Freginal) quedaria afectada per una possible avinguda del barranc del Freginal, tot i presentar, aquest barranc, una conca de recepció menor de 0.5 quilòmetres quadrats.